Vi bygger fremtidens organisation
 sammen med dig!

Vi hjælper ledere, teams og organisationer til at opnå mere sammen!

Vi er sparringspartnere og coaches for ledere på alle niveauer

Vi designer organisationer der arbejder bedre sammen

 

Fremtidens organisationer – set med Build øjne:

Verden er i forandring og alle virksomheder står overfor nogle grundlæggende valg ift., hvordan de vil lede og drive deres virksomhed.

De fleste er godt i gang, og mange er kommet langt. Der er ingen simple opskrifter eller one-size-fits-all. Ikke desto mindre tror vi på, at alle bliver nødt til at forholde sig til nedenstående dilemmaer.

Principper for vores arbejde: 

Vi hjælper vores kunder ud fra nogle simple principper, der gør det komplekse enkelt og gør det let for ledere og medarbejdere at handle: 

 1. Fra strategiske planer til strategiske intentioner:
  Vi tror på, at tiden er løbet fra detaljerede strategier og minutiøs opfølgning. I en uforudsigelig verden bliver retningen nødt til at være tydelig, men vejen dertil åben.


   

 2. Fra uddelegering til empowerment:
  Dygtige mennesker har brug for autonomi til at give det bedste, de har. Det kræver en tydelig ledelse og klare rammer. 


   

 3. Fra kontrol til koordinering:
  I en foranderlig verden er der mere brug for koordinering end kontrol. Mennesker der ved hvad de skal, kan bruge tiden bedre på at koordinere og komme i mål med opgaverne. 


   

 4. Fra individuel til kollaborativ:
  Når virksomheder bliver mere komplekse, er alle afhængige af hinanden, og gode resultater forudsætter godt samarbejde. Derfor er samarbejdsevner vigtigere end individuelle evner. 


   

 5. Fra ”frygt for at fejle” til ”tryg til at handle”:
  Hvis vi frygter at fejle, er det sikrere slet ikke at prøve. Derfor er ”tryg til at handle” den vigtigste ingrediens i ekstraordinære resultater.

Hvor er I og hvor vil I gerne være?
Ved I hvordan I kommer derhen? Book en halv time og hør vores bud på hvad der skal.
Artboard 1Hvorskalvihen_DK_blue_NY.png
 

Vi er et stærkt fællesskab af selvstændige rådgivere og konsulenter. 

Vi er optaget af at skabe sunde og robuste virksomheder, hvor ledere og medarbejdere har lyst til at bidrage og yde deres bedste. 

Vi har skrællet alle unødvendige omkostninger fra og skabt et agilt selskab, hvor vi kan bruge 100% af vores energi på at hjælpe vores kunder. 

Hos Build! møder du kun solide seniorfolk med mange års erfaring. Det betyder, at dem du møder til første møde, vil også være dem, der hjælper dig helt i mål. 

Bo-Vestergaard_
Henrik-Skovdal
Jesper-Toft
Jesper-Mathisen
Peter-Nørregård
Henrik-Kongsbak
Thea Tolstrup Bramming
Signe-Bjering-Nielsen
hand.gif

Vil du gerne være en del af vores team?

 

Vi er interesserede i mennesker, der er fagligt tunge inden for ledelse, samarbejde og organisation. Det er vigtigt for os, at du har en god forretning selv, og at du ser Build! som en mulighed for at skabe merværdi og løse flere spændende opgaver.
 

Du skal være klar til at bruge tid sammen med de andre ‘builders’. Kun på den måde lærer vi hinanden at kende og bliver gode til at arbejde sammen.

Vi er en helt flad organisation. Vi har ingen ledere, og vi sætter ikke ambitiøse mål, som flytter fokus fra det vi er sat i verden for. I stedet arbejder vi selvorganiserende om at hjælpe hinanden og vores kunder.

 

 

BUILDERS

 

Hvordan vi arbejder:

Vi arbejder sammen med dig og dine medarbejdere om at adressere jeres vigtigste udfordringer og skabe løsninger, der holder.

Vi tror på, at fremtiden kalder på ledelse, der får det bedste frem i mennesker, og som gør det muligt at samarbejde og koordinere enkelt og smidigt.

Vi tager udgangspunkt i nogle simple principper om fremtidens organisationer, som gør det komplekse enkelt og gør det nemt for alle at gøre
noget ved tingene.

Coaching og sparring: 

Vi coacher og er sparringspartnere for ledere på alle niveauer. Vi har bred erfaring med at bygge forretninger op fra bunden og har siddet i lederstillinger både i det offentlige og private, og vi ved derfor, hvad det indebærer.  

Dit udbytte: 

Ledere med fornyet forståelse for dem selv, deres arbejdsopgaver og deres rolle i organisationen. Ledere, der har mod på at lede. 

Strategi, organisation og kultur: 

Vi udvikler organisationer med udgangspunkt i strategi, potentiale og helhed. Vi hjælper jer med at fokusere strategien og gøre den handlingsorienteret samtidig med, at vi bygger kultur og organisationer op, så de smidigt understøtter jeres udvikling.


Dit udbytte: 

En organisation, som leverer på strategien. I er parate til vækst og ændringer. En organisation, der forstår at frisætte medarbejdernes potentiale og øge handlekraften. 

Ledelsesudvikling:

Vi designer ledelsesudviklingsforløb, der både udvikler den enkelte leder, bygger ledelseskompetencer op på tværs af ledelsesniveauer og som understøtter virksomhedens strategiske prioriteter. 


Dit udbytte:
Ledere, som tager ansvar både for deres opgave og for at løfte strategien. Ledere, der forstår at lede hele mennesker i forhold til opgaverne. Ledere, der løfter deres ansatte ved at skabe de rammer, de bedst trives i - og dermed præsterer bedst i. 

Træning- og kompetenceudvikling

Som en væsentlig del af forandringer og strategiimplementering designer og gennemfører vi kompetenceudviklingsprojekter, hvor ledere og medarbejdere tilegner sig og integrerer nye kompetencer i deres opgaveløsning. Vi ved, at træning først giver mening, når det omsættes til praksis.


Dit udbytte: 

Ledere og medarbejdere, der med fornyet tillid til egne evner, kan løse deres nye og tilbagevendende arbejdsopgaver uden at falde tilbage i gamle vaner og dårlig kultur.

Innovation af processer og løsninger

Det er ikke nok at blive bedre til det, I gør. Der skal løbende tænkes og udvikles nyt. Vi tager udgangspunkt i et bruger- eller kundeperspektiv, når vi udvikler processer eller services og anvender den nyeste viden på området for at opnå optimale resultater. Samtidig bygger vi organisationen op, så den er i stand til at omsætte innovation til forretning.


Dit udbytte: 
Enklere og fremtidssikrede processer/løsninger, der frigiver tid og ressourcer til såvel ledere som ansatte. Produkter og ydelser, der skaber gode kundeoplevelser og loyalitet.

 

Cases
Private

 • Coaching af Vice President i større, international virksomhed i forbindelse med overtagelse af en ny afdeling i virksomheden. 
   

 • Samle en global produktionsledelse om en fælles strategisk retning for over 1000 medarbejdere på 3 kontinenter.
   

 • Sætte og forankre en ambitiøs aspiration for en rådgivende ingeniørvirksomhed, der ledte til 100% vækst over 2 år.
   

 • Klæde en logistik funktion i global produktionsvirksomhed på til at kunne fordoble sin volumen og reducere etableringstid med over 1 år inden for 2 år. 
   

 • Sparring med research chef for international fond ifm. med at skalere deres research og implementering.

Offentlige

 • Støtte og coaching af offentligt ansat chef, der overtog et stort ansvar i en politisk følsom position. 
   

 • Sikre entydig opbakning af politisk beslutning der var svingende opbakning til

NGOer

 • Samle en direktion om at gentænke deres organisation og forretningsmodel til en ny virkelighed

Kulturområdet

 • Coaching af chef for kulturinstitution, der bl.a. skulle styrke diversitet i fagligheden. Forløbet gav chefen værktøjer til at håndtere sig selv under pres, få et nyt blik for kollegers handlemønstre i yderst pressede situationer, og øge evnen til at navigere også i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

 
Kaffe på Desk

SKAL VI KONTAKTE DIG?

Send os dine kontaktinformationer, så sender vi dig en mail direkte, når der er nyt fra os, som måske kunne være interessant for dig.

Tak for din indsendelse!