CASES

Hvordan vi går jeres udfordringer og hvilke resultater vi har bidraget med tidligere er illustreret i vores cases. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi konkret har løst opgaverne, men vi værner om vores kunders integritet, og har derfor valgt at anonymisere case-beskrivelserne.

International danskejet legetøjsproducent

Forankring

Processer, strukturer og målstyring blev løbende ændret til den nye virkelighed, og principper og tilgang blev videreført en ny organisering af production og logistic i LEGO.

Overblik
LEGO distribution & Logistics stod for at skulle håndtere den dobbelte volume over 2 år for at understøtte LEGO’s vækst, samtidig med at de skulle etablere distribution I nye markeder.

Opstart

Gennem en process af workshops, sprints og stretch assignments over 1,5 år blev kritiske opgaver lagt ud til
frontlinie medarbejdere at lykkedes med. Fokus på feedback, læring og næste skridt understøttede en kultur af tillid og eksekvering, og førte til markante resultater.

Udbredelse

For at sikre øget kapacitet og bibeholde maksimal agilitet blev opgaven løst gennem et strategisk focus på systematisk at lægge beslutningskraft ud til yderste led, samtidig med at ledelsen overgik til proaktivt at støtte op og fjerne barrierer på vejen.

 

??

Forankring

AIT 2.0 medførte bl.a. etablering af intern innovation hub, udvikling af nye forretningsmodeller og en række initiativer der markedsførte dem bredt som blandt de første I feltet. Til sammen understøttede aspirationen en markant to-cifret vækst I de kommende år.

Opstart

En workshop, hvor aspirationen blev skabt, samt vigtigste spor defineret, samt en række touchpoints umiddelbart efter skabte grundlag for en hurtig afprøvning og eksekvering og understøttede en række efterfølgende initiativer

Udbredelse

AIT skabte en ambitiøs aspiration med sine 35 ledere, en hurtig eksekvering af første skridt, og en markant involvering af deres specialister og ledere I organisationen.

Overblik

Automation & IT (AIT) kunne se at markedet udviklede sig hurtigere og kunderne efterspurgte nye teknologiske løsninger til deres udfordringer.

 

Stor dansk medlemsforening indenfor sundhed

Forankring

En enkel “one-page” strategi guider prioritering og eksekvering. Justeret struktur understøtter værdiskabelse, øget autonomi hos medarbejdere undersætter agilitet og engagement

Overblik

Hjerteforeningen oplevede at patienter og medlemmers ønsker og behov ændrede sig, og at de blev nødt til at udvikle og justere den made de drev deres forening på , for stadig at kunne hjælpe patienter og pårørende og være med til at præge området

Opstart

En række workshops for chefgruppen, involvering af alle medarbejdere, hjælp til design af ny struktur, ledelsesudvikling af ledere, samt konkrete prioriterings workshop

Udbredelse

Sammen med chefgruppen udviklede vi en ny strategisk forståelse, samt en ledelsestilgang og en organisatonsstruktur som muliggjorde, at foreningen kunne justere og udvikle foreningens arbejde hurtigere

 

Stor international danskejet medicinalvirksomhed

Forankring

Projektet er i gang i skrivende stund. Der er etableret et fælles virtuelt mødested. Nu arbejdes der på at forankre Communitiet i det daglige arbejde, som er noget forstyrret af pandemien

Overblik

Novo DFP BS ønskede at koordinere og opkvalificere arbejdet i stabene. Der var brug for en fælles værktøjskasse som konsulenter, facilitatorer og partnere og der var brug for et fælles forum for videndeling, læring og koordinering

Opstart

I en række dialoger aftalte vi at arbejde med etablering af et Community of Practice. Dette skulle ske på en måde så deltagerne selv kunne køre dette og andre Communities efterfølgende

Udbredelse

Vi byggede en workshoprække på 6 dage med 12 deltagere fra IT, CSR, Finance og Strategy. 

Fokus er på eksemplarisk afprøvning af metoder, træning i konkrete værktøj, og hen ad vejen mere selvorganisering fra deltagerne

Novo Nordisk er en global lægemiddel virksomhed. Novo beskæftiger omkring 43.000 personer på 80 kontorer rundt om i verden, og markedsfører produkter i 170 lande. Diabetes Finished Products er et af de sidste led i kæden, hvor 7 fabrikker gør insulin klar til at komme ud til brugerne. Business Solutions er de samlede stabe for DFP

 

Stor danskejet international vindmølleproducent 
- casework Peter Maarbjerg

Problem:

Vestas oplevde frafald af dygtige, yngre ingeniører. Analysen viste, at frustrationerne med organisatorisk ‘red tape’ var så frustrerende, at talenter søgte andre karriereveje udenfor organisationen.


Ønsket var et skabe en pipeline for pre-talenter og tilføre en resiliens og selvindsigt, som skulle styrke den enkelte samtidig med at skabe et tæt netværk af ligesindende til sparring, samarbejde og venskab

Proces:

Et hold på 12 deltagere, udvalgt af egne ledere. 

3 seminarer:

  • Personlig udvikling, filosofi og eksekvering

  • Situationsbestemt Ledelse (SLII)

  • Teaming, netværksopbygning, executive præsentation og dialog

 

Offsite og In-house training. 

 

Sideløbende rådgivning og sparring

Produkt:

11 deltagere stadig i Vestas (efter 3 år)

9 forfremmet

2 på talent ladder til corporate leadership

1 ansat i højere stilling i anden branche

Forløb gennemført 3 gange efterfølgende med tilsvarende resultater