BUILDERS

Thea Tolstrup Bramming

Organisatorisk nytænkning med sans for forretningen

Med konstant nysgerrighed for både mennesker og forretning har Thea bevæget sig i statslige organisationer, store internationale virksomheder og mindre opstartsmiljøer. 

 

Fra sine mange års erfaring som bl.a. HR Business Partner og leder, kender Thea jeres hverdag og forholder sig til den i sin rådgivning. Hun har en dyb forståelse for hvor afgørende samarbejde, relationer og kommunikation er for succes. Derfor er det i samspillet mellem strategi, organisation og kultur, at Thea skaber resultater. 
 
Hun er allerbedst, når der skal skabes noget nyt og I har mod på at se lidt ind i fremtiden. Det kan være opstart af nye lederteams, nye tværgående samarbejder, eller et ønske om at skabe fornyet drive og agilitet i jeres organisation. 
 
Thea bruger hele værktøjskassen som konsulent, hun er både den strategisk sparringspartner, den fortrolige coach, og facilitatoren, der inspirerer med et ekstra perspektiv, når det er tiltrængt. Det ekstra, som får jer til at løfte blikket og opdage nye veje til at tage jeres organisation og teams ind i fremtiden. 
 
Thea insisterer på, at høj kvalitet i vores relationer skaber høj kvalitet i vores resultater. 

 

Nøgleord: Organisationskultur og nye organisationsformer. Strategiudvikling og strategiimplementering. Samarbejde og teamudvikling.

 

Du vidste måske ikke at Thea er SoMe ambassadør for Presensing Institute på M.I.T. for at udleve sin nysgerrighed og interesse for cutting edge organisationsudvikling. 

 

Læs mere om Thea på LinkedIn

 

Henrik Kongsbak

Forretning og ledelse, der løfter sig sammen
 

Henrik har gennem de sidste 20 år rådgivet og bistået organisationer med at skabe bedre resultater gennem bedre ledelse. Han er en ildsjæl, der tror på at fremtidens konkurrencefordel er hvordan man formår at få sine medarbejderes engagement og potentiale i spil. 

I 2009 vandt han DI’s Konsulentprisen for bedste change management projekt i Danmark. 

Han kombinerer en dyb viden om ledelse og organisationer med en insisteren på at forstå sine kunders vigtigste udfordringer og designe løsninger for hvordan man kan få alle til at tænke og handle strategisk. 

Du kan bruge Henrik Kongsbak til at få taget til at løfte sig i din virksomhed og få ledere og medarbejdere til at turde tro på, at store ting er i vente. I stedet for at se på problemerne og manglerne i din organisation eller dit ledelsesteam, retter han jeres fokus hen på hvad I kan og vil sammen, og hvordan tingene ser ud, når I fungerer mest optimalt sammen.

Henrik Kongsbak kan inspirere din organisation til at se, at de sagtens kan komme op på nyt niveau, når alle samarbejder, anerkender hinanden og når ledelsen giver medarbejderne autonomi til at løse opgaverne bedst muligt.

 
Grib fat i Henrik Kongsbak, når din ledelse skal lykkes med at sætte klare mål - og derefter kan løfte sig op i helikopteren og lade medarbejderne køre med opgaverne
.
 

Nøgleord: Organisationsudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering. Lederudvikling, ledelsessparring, coaching og forandringsledelse. og forandringsledelse. 

Andre taler pænt om Henrik: 
"I have known and worked with Henrik on different occasions for almost 10 years. In that period of time he has shown a unique ability to translate a leadership approach into a business reality in ways that have lifted both the business and the people he worked with significantly. Henrik has a remarkable ability to create a safe environment for people to open up, take in feed-back and translate into action."
Jesper Kløve, CEO NNE A/S

Du vidste måske ikke at Henrik er bestyrelsesformand hos ideanote.

Læs mere om Henrik på LinkedIn

 

Jesper Mathisen
Kaospiloten til hverdagens kompleksitet

 

Jesper er optaget af at hjælpe din organisation, dine ledere og dine medarbejdere med at t indfri jeres ambitioner for fremtiden. Det gør han ofte med afsæt i dagligdagen, i de helt nære ting, og formår både dig og dine medarbejdere – til at få øje på, hvordan I, skridt for skridt, kan være med til at ændre dagligdagen. Det er i dagligdagen, at jeres samarbejde skal vise sit værd. Det er dagligdagen, der leverer substansen til de strategiske mål for din virksomhed eller organisation. 
 
Som kunde vil du opleve, at Jesper sætter en ære i at forstå din situation, organisationens kultur og de mennesker, han skal samarbejde med. Udvikling foregår hurtigst, hvis man har tillid – og Jesper skaber en tillidsfuld relation hurtigt, fordi han er hurtig og samtidig venligt nysgerrig, og insisterer på at forstå din organisation og medarbejdernes præmisser for læring og udvikling, inden I går i gang. 
 
Jesper evner at skabe et rum af tillid og ærlighed omkring sig, og bliver derfor ofte brugt til at løse komplekse udfordringer i organisationer, hvor der er mange modsatrettede agendaer og forskellige perspektiver på spil. 
 
Jesper har 20 års erfaring som facilitator, underviser og rådgiver for både offentlige og private virksomheder. De fleste af Jespers kunder har brugt ham i mange år. Simpelthen fordi han altid leverer høj kvalitet i alt, hvad han laver. 

 

 

Nøgleord:

Organisationsudvikling, procesfacilitering, lederudvikling og projektledelse, træningsdesign og komplekse læringsforløb for ledere og projektledere, mødeledelse og mødefacilitering - både virtuelt og fysisk.

Andre taler pænt om Jesper:

"Jesper var en skarp og kreativ sparringspartner og facilitator af vores udviklingsproces. Sammen med ham fik vi udviklet og implementeret en række gode langtidsholdbare løsninger, der fx. hjalp os til at få en skarpere fælles prioritering i de forskellige teams. Det var vigtigt for os at vi ikke bare fik hurtige hovsa-løsninger, men fik arbejdet i dybden og fjernet hverdagens barrierer for at implementer de løsninger, som vi selv havde været med til at udvikle"
Mette Nørgaard Dissing-Spandet, Ambassadør i Tanzania

 

Du vidste måske ikke at Jesper var med til at skabe onlineuniverset  ”Online facilitering” fra ide til forretning på tre uger i marts 2020, for at kunne hjælpe de mange, der pludselig havde behov for at samarbejde bedre online. 

 

Læse mere om Jesper på LinkedIn

 

Signe Biering Nielsen
Forandringsdiplomat på højt niveau

 

Signe er rådgiver og coach for topledere og chefer herhjemme og i udlandet, både i private og offentlige virksomheder. 

 

Med sin mangeårige baggrund som sparringspartner for topchefer, som diplomat, direktionsrådgiver og viceambassadør har Signe en dyb forståelse og respekt for, hvad det vil sige at være topleder under komplekse forhold og at være leder af større organisationer. Signe har desuden en lang erfaring med de kulturelle, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der møder chefer i organisationer, der arbejder internationalt.

 

Med venlighed, skarphed og humor viser Signe mulige udfaldsrum af de valg, du træffer, og hvilke skridt, du kan gå. Signe udfordrer dine antagelser om dig selv og dine omgivelser, så du kan få et klarere og mere ærligt – og måske venligt – blik på dig selv. Signe sætter loyalitet og nærvær højt i sit arbejde, og hun skaber et rum for dig og dine lederes udvikling, der er lige dele udfordrende og trygt. 

 

Signes internationale erfaring giver hende et ganske særligt blik for organisationskultur. Hun kan derfor med sin viden og erfaringer se på det, der fungerer i jeres kultur – og på hvad der eventuelt bør justeres. 

Nøgleord:

Executive coaching, ledelsessparring og ledelsestræning, international ledelse, kulturanalyse og organisationsforandringer.

Andre taler pænt om Signe:
"Signe easily engages in conversations about your core as a leader, including the values, feelings and thoughts that you bring to the job. She is very talented at understanding your inner strengths and weaknesses and engaged in helping you both see strengths and guide you to use them proactively in your leadership, as well as coach you on how to understand and deal with your weaknesses. She is authentic, a true judge of character, curious, industrious, loyal to her clients and discreet - and as such an excellent leadership coach."
Charlotte Slente, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp.


Du vidste måske ikke, at Signe er i færd med at blive uddannet til businessterapeut.

 

Læs mere om Signe på LinkedIn

 

Peter Nørregaard
Innovations- og design menneske

 

Udvikling af organisationer gennem innovation kræver overblik, indsigt – og menneskelig forståelse. Peter har det hele, bl.a. baseret på mange års erfaring med at omforme svære udfordringer til organisatorisk udvikling. 
 
For Peter kan og skal de væsentligste problemer i din organisation løses gennem de mennesker, der lever i organisationen til dagligt. Han finder vej, ved at trække på både en dyb empati og forståelse for organisationen – og en naturlig teknisk forståelse. Peter har erfaringen og personligheden til at træde ind og bistå jer, når din virksomhedens ambitioner for fremtiden skal indfries ved at skabe nødvendige teknologiske fremskridt. Med hans hjælp vil det lykkes – samtidig med at organisationen og medarbejderne følger trop. 
 
Med udgangspunkt i sin dybe erfaring med organisationsudvikling baseret på bl.a. designtænkning har Peter hjulpet større organisationer, mellemstore virksomheder og mindre startup-virksomheder med at navigere i transformationen til en mere digital forretning. 
 
Peter anvender ubesværet værktøjer og metoder fra både designtænkning, AGIL og Lean Startup-metoder til at skabe positive teknologiske forandringer. 
 
Som kunde vil du opleve Peter som en humoristisk, vidende, nysgerrig, ydmyg og tillidsvækkende partner, der kan sit kram. 

 

 

Nøgleord:
Innovation, design thinking, Agile, SAFE, digital forretningsudvikling, vækst.


Du vidste måske ikke at Peter hjælper celsious.io med at vokse

 

Se Peters profil på LinkedIn:

 

Henrik Skovdal
Direkte tale og kærligt ærligt fremad

 

Med omkring 20 års erfaring med udvikling af organisationer og ledere har Henrik har et effektivt blik for at afdække en organisations kultur, behov og udfordringer. 
 
Henrik er opmærksom, nysgerrig og udfordrende. Han sikrer sig, at I taler om det, der er vigtigt og fjerner gerne unødvendigt vrøvl. Han har en forkærlighed for at gribe situationer, hvor mennesker og grupper møder udfordringer og tingene kan være konfliktfyldte. 

 

Nøgleord:

Organisationsanalyse, ledertræning og ledersparring, konflikthåndtering, teamudvikling, strategiimplementering, forandringsledelse, projektledelse og ledelseskommunikation

Andre taler pænt om Henrik:

"Det er lidt af en drøm at have Henrik Skovdal som samarbejdspartner. Jeg hæfter mig ved i vores samarbejde: utvivlsom respekt for deadlines, lydhørhed og god gensidig sparring. Utrolig velplanlagt undervisning uden rutine, behageligt klima med god humor, fantastisk og indlevende formidler."
Charlotte Buch, udddannelsesleder, DBØ

 

Du vidste måske ikke at Henrik lige har udgivet en glimrende bog om ledelse – mere vrøvl og mindre hjerte.

 

Læs mere on Henrik på LinkedIn

 

Jesper Toft
Forandringer, der spiller i alle dele af organisationen

 

Jesper er manden der, som en rutineret og erfaren organisatorisk jazzmusiker, formår at spille i den rytme, der skal til for at det svinger og udvikler sig konstruktivt. Han er scenevant både på direktørgangen og ved tavlemødet om onsdagen. 
 
Med sine mange års erfaring som konsulent, leder og direktør, kan han hjælpe, udfordre og udvikle din organisation, din ledelse, din strategi og ikke mindst dine medarbejdere. 
 
Som kunde vil du opleve, at Jesper har en meget bred viden om forandringsmetoder, strategiudvikling og læring. Den viden kan han omsætte til positive ændringer i din organisation. 

Nøgleord:

Strategiimplementering, organisationsdesign, forretningsudvikling, forandringsledelse, udvikling af stabe, ledergrupper, generel ledelses- og talentudvikling, akademier.

Andre taler pænt om Jesper:

”Jesper has been vital in developing the Service Manager Programme - a leadership development programme - for ISS Denmark. During our cooperation on this I have come to know Jesper as a focused and committed professional with great knowledge, a sharp mind and a creative approach. Jesper has also worked with ISS Denmark in developing our Project Manager Programme and as advisor on our Talent Programme. He is highly recommended.”
Christian Lauritzen - Head of Group People & Organisational Development at ISS A/S | 

Du vidste måske ikke at Jesper har en passion for personlig og sjælelig udvikling som han dyrker hos www.choirofsouls.com

Læs mere om Jesper på LinkedIn:

 

Bo Vestergaard
Skal I lykkes med vigtige forandringer?

 

Få mellemlederne og medarbejderne med i vigtige forandringer! Selv den bedste strategi eller nye tiltag skal implementeres kompetent og aktivt af mellemlederne og medarbejderne for at virke.
Bo er skarp på hvordan forløbet fra strategiformulering til implementering skal designes for at sikre at
1) mellemledere og medarbejderne får tillid til kvaliteten og relevansen af leder-hierarkiets beslutninger og
2) aktivt og frivilligt vil og kan gøre deres bedste for at realisere strategien i praksis.


Nøgleord: Forandringsledelse- og implementering. Mellemledernes strukturerede procesledelse af vigtige forandringer. Reel medarbejderinvolvering i udvikling og afprøvning og implementering af løsninger uden at miste styring og tempo. Ledelsesstile og grader af involvering. Skarp formidler i balancen mellem det enkle og det præcise.
Omsætter væsentlige indsigter fra ledelses-forskning til tanke- og handle værktøjer alle kan bruge.


Andre taler pænt om Bo:
"Under Bos præsentation af "Fair proces" for chefgruppen stod det
hurtigt klart, at vi her havde et nyt og konkret bud på, hvordan topledelsen kan bringe vores !styrket kultur" - proces videre i hele kommunens ledelse."

Lars Wilms, Kommunaldirektør, Egedal kommune.

”Evalueringen af omstillingsprojektet ´Tæt på Familien” viser, at de ledere og projektledere, som brugte ”fair proces” klarede sig bedre. Det er en helt central pointe.”

Hallur Gilston Thorsteinsson, Programchef, Københavns kommune.


Du vidste måske ikke at Bo er forfatter til en praktisk teori om forandringsledelse for mellemledere og projektledere, som vandt en pris i konsulent-divisionen på verdens største faglige og forskningsbaserede konference for ledelse; Academy of Management i USA. Uddrag af Bos bog om emnet er bragt i Harvard Business Review.

Læs mere om Bo på LinkedIn: