Det kan vi hjælpe med

Vi arbejder sammen med dig og dine medarbejdere om at adressere jeres vigtigste udfordringer og skabe løsninger, der holder. 
 

Vi skaber løsninger, der får det bedste frem i mennesker, og som gør det muligt at samarbejde og koordinere enkelt og smidigt. 
 

Vi arbejder ud fra nogle simple principper, som gør det komplekse enkelt og øger handlekraften hos ledere og medarbejdere.

Coaching og sparring: 

Vi coacher og er sparringspartnere for ledere på alle niveauer. Vi har bred erfaring med at bygge forretninger op fra bunden og har siddet i lederstillinger både i det offentlige og private, og vi ved derfor, hvad det indebærer.  

Dit udbytte: 

Ledere med fornyet forståelse for dem selv, deres arbejdsopgaver og deres rolle i organisationen. Ledere, der har mod på at lede. 

Strategi, organisation og kultur: 

Vi udvikler organisationer med udgangspunkt i strategi, potentiale og helhed. Vi hjælper jer med at fokusere strategien og gøre den handlingsorienteret samtidig med, at vi bygger kultur og organisationer op, så de smidigt understøtter jeres udvikling.


Dit udbytte: 

En organisation, som leverer på strategien. I er parate til vækst og ændringer. En organisation, der forstår at frisætte medarbejdernes potentiale og øge handlekraften. 

Ledelsesudvikling:

Vi designer ledelsesudviklingsforløb, der både udvikler den enkelte leder, bygger ledelseskompetencer op på tværs af ledelsesniveauer og som understøtter virksomhedens strategiske prioriteter. 


Dit udbytte:
Ledere, som tager ansvar både for deres opgave og for at løfte strategien. Ledere, der forstår at lede hele mennesker i forhold til opgaverne. Ledere, der løfter deres ansatte ved at skabe de rammer, de bedst trives i - og dermed præsterer bedst i. 

Træning- og kompetenceudvikling

Som en væsentlig del af forandringer og strategiimplementering designer og gennemfører vi kompetenceudviklingsprojekter, hvor ledere og medarbejdere tilegner sig og integrerer nye kompetencer i deres opgaveløsning. Vi ved, at træning først giver mening, når det omsættes til praksis.


Dit udbytte: 

Ledere og medarbejdere, der med fornyet tillid til egne evner, kan løse deres nye og tilbagevendende arbejdsopgaver uden at falde tilbage i gamle vaner og dårlig kultur.

Innovation af processer og løsninger

Det er ikke nok at blive bedre til det, I gør. Der skal løbende tænkes og udvikles nyt. Vi tager udgangspunkt i et bruger- eller kundeperspektiv, når vi udvikler processer eller services og anvender den nyeste viden på området for at opnå optimale resultater. Samtidig bygger vi organisationen op, så den er i stand til at omsætte innovation til forretning.


Dit udbytte: 
Enklere og fremtidssikrede processer/løsninger, der frigiver tid og ressourcer til såvel ledere som ansatte. Produkter og ydelser, der skaber gode kundeoplevelser og loyalitet.

Principper for vores arbejde: 

Hastigheden øges og kompleksiteten stiger, og det er svært at forudsige hvad fremtiden bringer. Det kalder på nye måder at lede og drive sin organisation på. Mange er godt i gang, og nogle er kommet langt. Der er ingen simple opskrifter eller one-size-fits-all. 

Vi hjælper vores kunder ud fra nogle simple principper, der gør det komplekse enkelt og gør det let for ledere og medarbejdere at handle: 


 

 1. Fra strategiske planer til strategiske intentioner: Vi tror på, at tiden er løbet fra detaljerede strategier og minutiøs opfølgning. I en uforudsigelig verden bliver retningen nødt til at være tydelig, men vejen dertil åben.
   

 2. Fra uddelegering til empowerment: Dygtige mennesker har brug for autonomi til at give det bedste, de har. Det kræver en tydelig ledelse og klare rammer. 
   

 3. Fra kontrol til koordinering: I en foranderlig verden er der mere brug for koordinering end kontrol. Mennesker der ved hvad de skal, kan bruge tiden bedre på at koordinere og komme i mål med opgaverne. 
   

 4. Fra individuel til kollaborativ: Når virksomheder bliver mere komplekse, er alle afhængige af hinanden, og gode resultater forudsætter godt samarbejde. Derfor er samarbejdsevner vigtigere end individuelle evner. 
   

 5. Fra ”frygt for at fejle” til ”tryg til at handle”: Hvis vi frygter at fejle, er det sikrere slet ikke at prøve. Derfor er ”tryg til at handle” den vigtigste ingrediens i ekstraordinære resultater.

Hvor er I og hvor vil I gerne være?

Ved I hvordan I kommer derhen?

Book en halv time og hør vores bud på hvad der skal.

Sådan bygger vi sammen

Vores fokus er på at udvikle med helheden for øje i samarbejde med jer for at bygge noget som holder. For at holde styr på processen kører vi gerne efter en simpel plan i fire steps.

Overblik

Når vi starter et udviklingsprojekt tager vi udgangspunkt i en fælles forståelse af jeres ønsker og ideer.

 

 Vi starter med en fælles forståelse. Hvad er intentionen? Hvad prøver vi at opnå? Hvem bliver påvirket? Begrænsninger og muligheder - leverancer. Jeres forventninger til os, vores forventninger til jer.

Overbliksfasen ender gerne med, at vi leverer et tilbud med vores bud på samarbejde og løsninger.

I opstartsfasen er det vigtigt at få sat gang I jeres egen organisation. Det gør vi gerne I korte workshops, hvor vi fokuserer på så hurtigt som muligt at finde kernen af problemstillingen og gerne igennem flere runder udvikle løsninger der passer til jer.

 

Vi er færdige med at være i opstartsfasen, når løsningen har fundet sin form og organisationen skal til at bruge den.

Når et nyt produkt, en innovation, en kultur, organisation eller ny adfærd skal bredes ud involerer det både ledelse, medarbejdere, struktur og processer. Vi sikrer at alle elementerne spiller sammen imod den store intention, med de nødvendige frihedsgrader og fleksibilitet undervejs.

 

Vi er færdige med at brede det ud, når tiden er gået eller når vi har fået de første rigtige resultater i kraft af den nye løsning.

Forankringen sker igennem gentagelse og ved at fokus fastholdes. Det er lettere, når de foregående faser har været gennemført med fokus og involvering, men det er aldrig noget som sker helt af sig selv. Vi forankrer som støtte til ledere og medarbejdere til at holde fast i det nye.

 

Vi er færdige med at forankre, når vi ikke længere bidrager med værdi i vores møder.